NCB periprotēzes augšstilba kaula sistēma

NCB bezkontakta saistīšanas (Non-Contact Bridging) periprotēzes augšstilba kaula sistēma ir vairāku asu fiksēšanas plākšņu sistēma, kas konstruēta augšstilba kaula lūzumu, īpaši periprotēzes lūzumu, ārstēšanai. Tā galvenokārt sastāv no proksimālās augšstilba kaula plāksnes, distālās augšstilba kaula plāksnes un izliektas augšstilba kaula diafīzes plāksnes
Kopā ar proksimālo augšstilba kaula plāksni papildus pieejama trohantera plāksne, lai ar kaulu saistītu lielo grozītāju.

NCB periprotēzes proksimālās un distālās augšstilba kaula plāksnes protēzes daļā ir platākas, un tām ir nobīdītas atveres, caur kurām protēzes zonā pastāv iespēja ievietot bikortikālās skrūves.

NCB periprotēzes proksimālo un distālo augšstilba kaula plākšņu marķējums īpašā veidā atbilst NCB plākšņu atveru skaitam.

Proksimālajām plāksnēm: atveru skaits marķējuma tekstā = NCB skrūvju atveru skaits distāli no MIS konstrukcijas.

Distālajām plāksnēm: atveru skaits marķējuma tekstā = visu NCB skrūvju atveru skaits proksimāli no MIS konstrukcijas.

NCB periprotēzes trohantera plāksne ir pieejama divos dažādos izmēros (atšķirīgos platumos), plākšņu garums ir tāds pats. Augšstilba kaula proksimālās daļas anatomiskās formas īpatnību dēļ tiek piedāvātas kreisās un labās puses plāksnes versijas.

NCB sistēmas tehnoloģija ļauj skrūves ievietot vairākās asīs (30° konusa robežās); skrūvju fiksēšanu nodrošina bloķējoši uzgaļi, kas ar vītni tiek nostiprināti plātnes atverēs. Bloķēšanas konstrukcija īpaši uzlabo stabilitāti
osteoporotiskos kaulos.

Pirms bloķēšanas skrūves var kalpot kā savelkošās skrūves, un tās var lietot lūzuma redukcijai; šādu ieguvumu standarta fiksēšanas sistēmas nenodrošina.

Bloķētā režīmā NCB periprotēzes plāksne darbojas kā iekšējais fiksators bez plāksnes saskares ar kaula virsmu; tas var samazināt periosta asinsrites traucējumu risku. Šo bezkontakta sasaistīšanas sistēmu iespējams arī specifiski vadīt, izmantojot 1, 2 vai 3 mm blīves atstarpēm, kas ar vītni tiek nostiprinātas plāksnes atverēs pirms plāksnes ievietošanas.

NCB periprotēzes trohantera plāksnei ir iebūvēta skrūvju tehnoloģija, kas ķirurgiem nodrošina iespēju izveidot fiksēta leņķa konstrukciju, lietojot labi pazīstamās plākšņu metodes. Fiksējošo skrūvju galvām ir ārējās vītnes, bet atverēm plāksnēs ir iekšējās vītnes. Tas nodrošina skrūves ieskrūvēšanu plāksnes atverē, fiksējot skrūvi savā pozīcijā. Skrūvju galvas ir konstruētas, lai izveidotu gandrīz pilnīgi līdzenu plāksnes profilu, kas palīdz mazināt mīksto audu kairinājumu.

Lietojot standarta kortikālās skrūves (nebloķējošās), plāksne nodrošina arī anatomisku lūzuma fragmentu redukciju.

o