Privatumo politika

UAB „BIOMEDIKA“ PRIVATUMO POLITIKA 

Ši UAB „Biomedika“ (toliau – Bendrovė, Mes) Privatumo politika reglamentuoja kaip Bendrovė tvarko savo  klientų ir (arba) lankytojų (toliau – Vartotojai, Jūs) ir kitų asmenų asmens duomenis ir užtikrina Asmens  duomenų saugumą. 

Kas mes esame? UAB „Biomedika“ yra technologiškai pažangiais, pasaulyje įvertintais ortopediniais,  traumatologinių, neurochirurgijos ir sporto medicinos implantų produktais, kurie padeda sugrįžti į aktyvų  gyvenimą be skausmo prekiaujanti įmonė ir interneto svetainės ir el. parduotuvės  https://www.biomedika.lt/katalogas/e-parduotuve/leidiniai/ (toliau – Svetainė, El. parduotuvė) Vartotojų asmens duomenų  valdytojas. Bendrovės juridinio asmens kodas 123501772, mūsų adresas Antakalnio g. 36, LT-10305 Vilnius,  tel. +370 5 270 90 55, faks. +370 5 270 90 56, el. paštas info@biomedika.lt 

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas ir mes visapusiškai įsipareigojame tvarkyti savo  Vartotojų ir kitų asmenų duomenis tik laikantis nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų. Ši privatumo politika yra taikoma kartu su mūsų Pirkimo taisyklėmis ir Svetainės slapukų politika. Jei jums kyla  klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo ar norėtumėte gauti išsamesnę informaciją apie asmens duomenų  tvarkymą, kreipkitės dap.biomedika@bgb.lt 

KADA MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tuomet kai tai reikalinga mūsų teisėtiems tikslas pasiekti  ir kai turime teisinį pagrindą tai daryti. Bendrovė asmens duomenų tvarkymas gali būti vykdomas: 

 • Kai jūs išreiškėte savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo nurodytu tikslu ar tikslais; • Kai tai yra būtina siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą su Jumis ar reikia imtis veiksmų jūsų prašymu prieš  sutarties sudarymą; 
 • Kai tai mus įpareigoja teisės aktai; 
 • Kai tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų. 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME? 

Kai jūs perkate prekes mūsų El. parduotuvėje mes tvarkome: 

 • Vardą, pavardę 
 • Telefono numerį 
 • El. pašto adresą 
 • Adresą 
 • Mokėjimo duomenis (Bankas, mokėjimo kortelės arba sąskaitos numeris – atkreipkite dėmesį, kad  mokėjimų vykdymui Bendrovė naudojasi mokėjimų sistema Paysera ir tiesiogiai netvarko jūsų  mokėjimo duomenų; mokėjimo duomenis Vartotojas pats pateikia mokėjimo sistemai Paysera, kuri  tvarko juos pagal šios sistemos Privatumo politiką ir Paslaugų teikimo taisykles. Jums atlikus mokėjimą  mes gauname informaciją iš mokėjimų sistemos Paysera ar jūsų banko) 
 • Techninius duomenis  

Duomenų tvarkymo tikslas – Vartotojo el. parduotuvėje įsigytų prekių apmokėjimas ir pristatymas (pasirinkus  pristatymo paslaugą)  

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Pirkimo-pardavimo sutarties tarp Vartotojo ir Bendrovės vykdymas 

Kai jūs grąžinate nupirktą prekę/prekes mes tvarkome: 

 • Vardą, pavardę 
 • Telefono numerį 
 • Adresą (jei norite, kad grąžinamą prekę paimtų ir mums pristatytų kurjeris) 
 • Banko sąskaitos duomenis (pinigų pervedimui) 
 • Techninius duomenis  

Duomenų tvarkymo tikslas – Pinigų už grąžintą prekę/prekes išmokėjimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Pirkimo-pardavimo sutarties tarp Vartotojo ir Bendrovės vykdymas

Duomenų tvarkymo terminas – 10 metų teisės aktų nustatyta tvarka 

Kai jūs užsakote iš Bendrovės endoprotezus mes tvarkome: 

 • Vardą, pavardę 
 • Amžių 
 • Adresą 
 • Telefono numerį 
 • El. pašto adresą 
 • Fizinius duomenis 
 • Sveikatos duomenis (informaciją apie sveikatos būklę pateiktą medicininiame išraše ar siuntime)
 • Mokėjimo duomenis (gaunamus iš Jūsų banko ar kitos mokėjimo įstaigos) 

Duomenų tvarkymo tikslas – Endoprotezų užsakymas ir pardavimas 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Pirkimo-pardavimo sutarties tarp Vartotojo ir Bendrovės vykdymas

Duomenų tvarkymo terminas – 15 metų teisės aktų nustatyta tvarka 

Kai revizinėje ar pirminėje operacijoje panaudojamos Bendrovės tiekiamų endoprotezų dalys (Valstybinė  ligonių kasos (VLK) užsakymo atveju) mes tvarkome: 

 • Vardą, pavardę 
 • Gimimo datą 
 • Ligos istorijos numeris ir ligos kodas 
 • Fizinius duomenis 
 • Sveikatos duomenis (informaciją apie sveikatos būklę pateiktą medicininiame išraše)
Duomenų tvarkymo tikslas – Endoprotezų užsakymas ir pardavimas (VLK) 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Pirkimo-pardavimo sutarties tarp VLK ir Bendrovės vykdymas(sutartis  Vartotojo naudai) 

Duomenų tvarkymo terminas – 15 metų teisės aktų nustatyta tvarka 

Kai jūs užsisakote mūsų naujienlaiškį (tiesioginė rinkodara), mes tvarkome: 

 • El. pašto adresą 
 • Techninius duomenis 

Duomenų tvarkymo tikslas – Bendrovės pardavimų skatinimas 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Vartotojo sutikimas 

Duomenų tvarkymo terminas – 3 metai 

Kai jūs kandidatuojate į Bendrovės paskelbtą įdarbinimo konkursą mes tvarkome:

 • Vardą, pavardę 
 • Telefono numerį 
 • El. pašto adresą 
 • Adresą 
 • Jūsų išsilavinimą ir darbo patirtį įrodančius duomenis 
 • Kitus duomenis ir informaciją, kurią pateikiate savo gyvenimo aprašyme (CV), kurį atsiunčiate mums
 • Techninius duomenis 

Duomenų tvarkymo tikslas – atrankos į laisvas darbo vietas vykdymas (kandidatų tinkamumo konkrečioms  pareigoms patikrinimas) 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas, kurį jūs išreiškiate siųsdami savo gyvenimo aprašymą  (CV) kandidatuodami konkrečioms pareigoms 

Duomenų tvarkymo terminas – kol vykdoma atranka, o gavus sutikimą - iki 12 mėn. 

Kai jūs apsilankote Bendrovės teritorijoje ir (arba) patalpose, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, mes  tvarkome:

 • Jūsų atvaizdą, užfiksuotą vaizdo stebėjimo kameromis;  
 • Kitus fiziologinio pobūdžio požymius (pvz. judesių / eisenos ypatybes) 

Duomenų tvarkymo tikslas – asmenų ir Bendrovės turto apsauga, nusikalstamų veikų prevencija

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrovės teisėti interesai – užtikrinti teritorijos ir patalpų bei juose  esančių asmenų (Bendrovės darbuotojų ir lankytojų) ir turto saugumą 

Duomenų tvarkymo terminas – 2 savaites nuo įrašų užfiksavimo 

Asmens duomenų tvarkymas Svetainėje naudojant slapukus 

Jums lankantis Svetainėje, mes tvarkome Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate. Šie  duomenys yra renkami Jūsų sutikimo pagrindu, slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba. Daugiau  informacijos apie Svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje. 

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas 

Kaip nurodyta mūsų el. parduotuvės Pirkimo taisyklėse, mūsų paslaugomis gali naudotis tik asmenys sulaukę  pilnametystės, t.y. vyresni nei 18 metų asmenys. Jeigu Jūs esate nepilnametis nuo 14 iki 18 metų, naudotis  Elektroninės parduotuvės paslaugomis Jūs galite tik turėdami Jūsų tėvų ar globėjų sutikimą arba tuo atveju,  kai Jūs pagal teisės aktų reikalavimus turite teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis. Bet kokiu atveju,  jei esate nepilnametis nuo 14 iki 18 metų, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tik kai jūs patvirtinsite, kad  turite tėvų ar globėjų sutikimą (pažymėsite tai Svetainėje). 

KAM MES GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

Jūsų asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti trečiuosius asmenis – paslaugų teikėjus (duomenų  tvarkytojus), kurie padeda mums teikti Jums paslaugas: finansines ir buhalterines paslaugas teikiančios  įmonės, duomenų centrų paslaugas ar interneto tinklalapių prieglobos paslaugas teikiančios įmonės,  informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios,  teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiančios, įskaitant naujienlaiškių siuntimo paslaugas, įmonės, ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra  atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti. 

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų pateiktus aiškius  nurodymus ar instrukcijas ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims. Kiekvienu  konkrečiu atveju duomenų tvarkytojui yra pateikiami tik būtini asmens duomenys, t.y. tik tokie asmens  duomenys, kurie būtini konkrečiam tvarkymo tikslui įvykdyti ar paslaugai suteikti. Jūsų asmens duomenų  saugumui užtikrinti mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie įsipareigoja ir gali laikytis tinkamų  duomenų saugumo reikalavimų ir konfidencialumo įsipareigojimų. 

KUR MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik Europos Sąjungos/ Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje.  Šiuo metu tvarkydami jūsų asmens duomenis mes jų neperduodame į trečiąsias valstybes. Esant poreikiui jūsų  asmens duomenis perduoti į trečiąsias valstybes apie tai jus informuosime prieš atliekant perdavimą bei  užtikrinsime perdavimo teisėtumą bei saugumą (reikiamų perdavimo mechanizmų ir saugumo priemonių  taikymą). 

KOKIAS TEISES JŪS TURITE? 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite visas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytas teises atvykę į  Bendrovę ar kreipdamiesi el. paštu info@biomedika.lt 

 • žinoti apie jūsų asmens duomenų tvarkymą – gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens  duomenis, ir jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis; 
 • kreiptis su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jei nustatote, jog tvarkomi jūsų asmens duomenys  yra netikslūs – registruoti Vartotojai gali patys ištaisyti savo asmens duomenis prisijungę prie savo  paskyros Svetainėje ;
 • kreiptis su prašymu sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju,  kai susipažinus su asmens duomenimis, nustatoma, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar  netikslūs ar tvarkomi neteisėtai; 
 • kreiptis su prašymu ištrinti jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), išskyrus kai jūsų duomenys  privalo būti saugomi remiantis Bendrovei taikomais teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų  nustatymu, vykdymu bei gynimu; 
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl  teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė; 
 • gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, tvarkomus automatizuotomis  priemonėmis it kurių tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi, įprastai naudojamu kompiuterio  skaitomu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą) kai tai  techniškai įmanoma; 
 • bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo pateikę pranešimą Bendrovei  nurodytu būdu – paspaudę nuorodą el. laiško pabaigoje (tiesioginės rinkodaros atveju) arba atsiuntę  savo prašymą Bendrovei el. paštu info@biomedika.lt

Savo teises Jūs galite įgyvendinti patys arba per atstovus. Norėdami įgyvendinti savo teises jūs turite atvykti į  Bendrovę ar jos prekybos vietą (Antakalnio g. 36 Vilniuje) asmeniškai ir pateikti prašymą arba savo prašymą  galite pateikti elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu info@biomedika.lt. Vykdydami Jūsų prašymą, turime  teisę ir pareigą patikrinti Jūsų tapatybę, kuri visada bus stengiamasi nustatyti paprasčiausiu ir Jums patogiausiu  būdu. Pateikdami prašymą jūs galite patvirtinti savo tapatybę vienu iš nurodytų būdu: 

 • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į Bendrovę – pateikus mūsų darbuotojui asmens  tapatybę patvirtinantį dokumentą; 
 • jeigu prašymas pateikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su juo jūs turite pateikti notariškai patvirtinta  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
 • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, jis turi būti pasirašytas elektroniniu  parašu arba jis turi būti pateiktas iš jūsų el. pašto adreso, kuriuo registravotės mūsų Svetainėje. 

Kilus pagrįstų abejonių dėl prašymą pateikusio fizinio asmens tapatybės, Bendrovė turi teisė paprašyti pateikti  papildomos informacijos, reikalingos norint patvirtinti jūsų tapatybę (pvz., kokia prekes pirkote paskutiniu  metus ir pan.). 

Prašymas turi būti aiškus, jame turi būti nurodytas jūsų vardas, pavardė, informacija apie tai, kokias teises ir  kokios apimties pageidaujate įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu norėtumėte gauti atsakymą. Jeigu  prašymą pateikiate elektroninėmis priemonėmis, informacija taip pat pateikiama elektroninėmis  priemonėmis, išskyrus atvejus, kai iš anksto paprašote ją pateikti kitaip.  

Jūsų pateiktus prašymus stengiamės išnagrinėti ir jums informaciją pateikti kaip įmanoma greičiau, tačiau ne  vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei dėl tam tikrų aplinkybių, kaip antai dėl  pateikto prašymo sudėtingumo (jei reikia kreiptis pagalbos į pasitelktus duomenų tvarkytojus) ar dėl  Bendrovės nagrinėjamų Prašymų skaičiaus, Bendrovė prašymo išnagrinėti laiku gali nespėti, nagrinėjimo  laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip dviem mėnesiams, ir apie tai Jus informuojant. 

Prašymai nagrinėjami ir informacija bei duomenys teikiami neatlygintinai, tačiau mes turime teisę tam tikrais  atvejais arba atsisakyti įgyvendinti jūsų teises (kai prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas ar yra  pasikartojantis), arba informacijos ir duomenų teikimas gali būti apmokestintas atsižvelgiant į informacijos  teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, vadovaujantis su teisės aktų  reikalavimais ir Bendrovės vadovo nustatytais įkainiais (jei nustatomas akivaizdus piktnaudžiavimas savo  teisėmis, nepagrįstai pakartotinai teikiami prašymai pateikti informaciją, duomenis, išrašus, dokumentus ar  pan.).

Jeigu manote, kad Bendrovės veiksmai ar neveikimas pažeidžia Jūsų teises ar teisės aktų reikalavimus, Jūs  turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

PRIVATUMO POLITKIOS GALIOJIMAS 

Ši Privatumo politika yra patvirtinta ir galioja nuo 2021 m. gruodžio [diena] d. Mes turime teisę reguliariai esant  poreikiui peržiūrėti ir atnaujinti Privatumo politiką. Atnaujintą Privatumo politiką mes nedelsdami paskelbdami  šioje savo Svetainėje.

o